Giáo họ Thủy Trú chầu Mình Thánh Chúa 2020

Vào Chúa Nhật vừa qua (12/01/2020) – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, giáo họ Thủy Trú thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên đã chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận cách trọng thể.

Đúng 10h30, đoàn đồng tế từ nhà mục vụ tiến ra nhà thờ để dâng Thánh lễ tạ ơn dịp chầu Mình Thánh năm nay. Thánh lễ đồng tế do Cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, chính xứ Bằng Sở chủ sự. Đồng tế với ngài là Cha Phaolô Phạm Văn Mạnh chính xứ Hoàng Nguyên cùng quý Cha trong Giáo phận.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Cha Giuse Trần Tiến Thạo, phó xứ Đồng Bào (Kẻ Bèo) đã chia sẻ: “Ngày hôm nay, Đức Giêsu bắt đầu một sứ vụ mới, sứ vụ công khai làm thay đổi cả thế giới, cả nhân loại, nhưng lại diễn ra cách âm thầm, khiêm hạ đến lạ thường…. Qua đó, mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương Chúa Kitô, biết khiêm nhường, hạ mình, để Chúa được lớn lên trong tâm hồn của mình; và để Tin Mừng của Chúa cũng lan rộng ra mỗi người, và môi trường của chúng ta…

Thánh lễ được tiếp tục diễn ra trong sự tham dự sốt sáng của cộng đoàn dân Chúa.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày chầu lượt diễn ra sốt sáng, Cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Mạnh đã đặt Mình Thánh để cho các hội đoàn trong Giáo xứ, Giáo họ thay nhau chầu Thánh Thể Chúa từ chiều thứ Bẩy.

17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9
17260 chau luot 9

Giáo họ Thủy Trú

Scroll to Top