Giáo xứ An Lộc dâng hoa kính Đức Mẹ

10

WTGPHN – Chúa Nhật VI Phục Sinh, ngày 25 tháng 5 năm 2014 vừa qua, giáo xứ An Lộc, giáo hạt Nam Định thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã tổ chức rước kiệu, dâng hoa cộng đồng, để tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Mẹ.

Tham dự cuộc rước kiệu và dâng hoa hôm nay gồm có các hội con hoa, các hội trống, hội kèn của 3 giáo xứ miền An Lộc. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Phanxicô Vũ Quang Hùng, cùng các hội con hoa, các hội đoàn của giáo xứ Bình Cách.

Đỉnh cao của ngày hôm nay là Thánh lễ đồng tế do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thoan chủ tế. Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ An Lộc cám ơn Cha Phanxicô, các hội con hoa, trống, kèn… trong 2 giáo miền với lòng yêu mến Mẹ, yêu mến Giáo xứ không quản ngại xa xôi đã về dâng hoa, rước kiệu và hiệp thông Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày hôm nay và nhất là thể hiện tình hiệp thông, liên đới trong giáo miền An Lộc – Bình Cách. 

14
14
14
14
14

Xin nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh

Giáo xứ An Lộc.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top