Giáo xứ Bàng Ba: Hội Bà Thánh Đê mừng lễ Quan Thày

WTGPHN – Ngày 12 tháng 05 năm 2012 vừa qua, Giáo Hội mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Thánh Đê), cũng là Quan Thày của hội Bà Thánh Đê giáo xứ Bàng Ba, cha phụ trách đã quy tụ các thành viên trong các chi hội của toàn xứ về giáo xứ Bàng Ba để mừng lễ Quan Thày.

Giáo xứ Bàng Ba có nhiều hội đoàn như : Hội Bà Thành Mônica (các bà mẹ dưới 55 tuổi), Hội Bà thánh Đê ( từ 55 tuổi trở lên), Hội Gia Trưởng (các người cha dưới 55 tuổi), Hội Ông Thánh Đích (từ 55 tuổi trở lên).

Hội Bà Thánh Đê Giáo xứ Bàng Ba gồm 138 thành viên thuộc 5 chi hội tại các giáo họ: Bàng Ba, Thọ Mai, Tân Hưng, Bồ Hưng, Bàng Ngoại.

Trước thánh lễ có đại hội, nhìn lại những năm qua, đưa ra phương hướng phát triển cho năm tới, thống nhất nội quy của Hội và bầu ra ban đại diện của toàn xứ.

Đây cũng là điểm mới, một bước phát triển mới của Hội, vì từ trước tới nay, hội chỉ quy tụ với nhau trên danh nghĩa, mỗi năm chỉ gặp nhau một lần vào ngày Quan Thày, mà chưa có tổ chức quy củ, chưa có nội quy làm nền tảng sinh hoạt, chưa có các hoạt động trong tuần, trong tháng.

Hy vọng sau ngày mừng lễ Quan Thày này, nhờ ơn Chúa qua lời cầu bầu của Bà Thánh Đê Quan Thày, Hội sẽ thăng tiến hơn về nhiều mặt.

Dưới đây là một số hình ảnh:

1
2
3
4

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top