Giáo xứ Bình Cách và Lỗ Xá hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

“Hành hương là dấu chỉ đặc biệt của Lòng Thương Xót, nhờ đó chúng ta tìm được sức mạnh để đón nhận Lòng Chúa Thương Xót, đồng thời hiến mình cho lòng thương xót anh em, như Chúa Cha đã thương xót chúng ta”.

Đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô tới tất cả Kitô hữu trong Năm Thánh.

Đáp lại lời mời đó, ngày 01/09/2016, giáo xứ Bình Cách và Lỗ Xá đã hành hương TTHH Sở kiện và bước qua Cửa năm thánh để đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa của Lòng Thương Xót.

Xem thêm hình ảnh tại đây

10598 binh cach
10598 binh cach 1
10598 binh cach 2
10598 binh cach 3

TTHH Sở Kiện

trungtamhanhhuongsokien.org

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top