Giáo xứ Cẩm Sơn cử hành Chúa nhật Lời Chúa và thăm bệnh nhân phong

Chúa nhật III thường niên, Giáo xứ Cẩm Sơn long trọng cử hành Chúa nhật Lời Chúa và tổ chức thăm hỏi các bệnh nhân tại trại phong Ba Sao thuộc tỉnh Hà Nam.

Chúa nhật Lời Chúa đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thiết lập ngày 30/9/2019 nhằm nâng cao tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức tin của người tín hữu.

Vào lúc 18h45, thứ Bảy, cộng đoàn Giáo xứ long trọng rước Lời Chúa cách trọng thể từ đền thánh Phao-lô Mỹ vào trong nhà thờ để tôn vinh Lời Chúa. Ngay sau đó, Cha xứ An-tôn Trần Quang Tiến cử hành Thánh lễ trong sự tham dự sốt sắng của quý sơ và cộng đoàn hiện diện.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa Cha xứ mời gọi mọi người sống tinh thần hiệp hành cùng Giáo hội hoàn vũ, với Giáo hội Việt Nam tham gia vào đời sống Giáo hội và canh tân đời sống các hội đoàn cấp Giáo phận. Chúa nhật Lời Chúa được Đức Thánh Cha thiết lập để mỗi tín hữu hiểu rằng: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” (thánh Giê-rô-ni-mô). Lời chúa như nền móng của ngôi nhà, giữ cho tòa nhà đức tin được bền vững. Ngài chia sẻ rằng: trong nghi thức tuyên thệ nhận chức của vị Tổng thống nước Mỹ phải đặt tay trên cuốn Kinh Thánh để thề, mặc dù đây là một tổ chức chính trị không phải tôn giáo, một đất nước giàu mạnh vì tin nhận có Thiên Chúa. Sau đó, Ngài hướng dẫn các thừa tác viên đọc Lời Chúa, tham dự phụng vụ cách hiệu quả và đúng cách thức.

Để sống Lời Chúa mời gọi trong năm hiệp hành này, sáng Chúa nhật, sau Thánh lễ lúc 8h30, cộng đoàn Giáo xứ lên đường đi tới trại phong Ba Sao Kim Bảng để thăm các bệnh nhân phong nhân dịp cuối năm âm lịch. Đồng hành trong chuyến đi có Cha xứ làm trưởng đoàn, quý Sơ cộng đoàn Mến Thánh Giá Cẩm Sơn, quý Sơ dòng thánh Phao-lô, đại diện các ban ngành, hội đoàn của giáo xứ và giáo họ, Ban Caritas của Giáo xứ Cẩm Sơn.

Tới thăm các bệnh nhân phong, trước hết mọi người hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân, sau đó Cha xứ An-tôn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, các ân nhân, thân nhân của làng phong.

Cộng đoàn ra về trong niềm vui vì như gặp được Chúa Ki-tô đồng hóa nơi những phận người đau khổ là các bệnh nhân phong. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và ban sức mạnh giúp các bệnh nhân tìm được niềm vui và bình an trong Chúa.

BTT Gx. Cẩm Sơn

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top