Giáo xứ Cát Lại chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

WTGPHN – Chúa Nhật XX Thường Niên, ngày 17 tháng 8 năm 2014 vừa qua, giáo xứ Cát Lại, Giáo hạt Hà Nam, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã vinh dự Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo Phận.

Trong ngày đại lễ, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thoan đã dâng thánh lễ khai mạc vào lúc 5 giờ 00, sau đó Cha đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn, các giáo họ, giáo xứ trong giáo hạt thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa cả ngày để thể hiện tình hiệp thông trong Bí tích Thánh Thể.

Vào lúc 10 giờ 30, Thánh lễ đồng tế do Cha Phanxicô Xaviê Kiều Ngọc Viên chính xứ Khoan Vĩ chủ sự cùng quý Cha trong giáo hạt Hà Nam, Nam Định. Trước thánh lễ, Cha xứ đã giới thiệu những Mục Tử nhân lành hiện diện trong Thánh lễ hôm nay với cộng đoàn dân Chúa. Sau bài Tin Mừng, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý, chính xứ Đạo Truyền đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ 00, sau đó cộng đoàn tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa để chầu thay cho những người không thể đến để tôn sùng Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Vào lúc16 giờ 30, Cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên ngôi Thánh Đường và chủ sự nghi thức chầu tạ ơn. Ngày Chầu kết thúc với thánh lễ tạ ơn vào lúc 17 giờ.

Với những giờ chầu, Thánh Lễ thật sốt sắng và đầy tình hiệp thông, ngày Chầu Thánh Thể của giáo xứ đã mang lại một sức sống mới cho giáo xứ.

IMG_0998

Giáo xứ Cát Lại

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top