Giáo xứ Cổ Liêu mừng kính thánh Giu-se thợ quan thầy

Thứ Hai ngày 01/5/2023, Giáo xứ Cổ Liêu long trọng mừng lễ quan thầy thánh Giu-se thợ trong ngày khai mạc tháng hoa kính Mẹ.

Ngày mừng lễ được mở đầu bằng cuộc dâng hoa kính Mẹ lúc 15h30. Sau vãn hoa dâng Mẹ là cuộc cung nghinh kiệu Thánh Giu-se quan thầy xung quanh làng. Cuộc cung nghinh diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng, giữa lời ca tiếng hát của ca đoàn cùng tiếng kèn ngân vang của ban kim nhạc Giáo xứ.

Thánh lễ mừng kính thánh quan thầy được long trọng cử hành lúc 17h00 do Cha xứ Phao-lô Phạm Văn Mạnh chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha phó Phê-rô và Cha bản hương Giu-se Đinh Văn Long và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Phao-lô chúc mừng Giáo xứ nhân ngày mừng lễ quan thầy. Thứ đến, ngài cũng chúc mừng những ai nhận Thánh Giu-se Thợ làm bổn mạng.

Khởi đi từ bài tin mừng, Cha bản hương Giu-se mời gọi cộng đoàn noi gương thánh Giu-se, vị thánh miệt mài lao động với tất cả tình yêu. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn luôn chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Mừng lễ thánh Giu-se Thợ quan thầy hôm nay, Cha Giu-se cũng chúc mừng Giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giu-se xin Chúa ban cho mọi người bình an mạnh khoẻ, luôn tràn đầy ơn Chúa, đặc biệt là cho những anh chị em lao động có tình yêu trong công việc hợp pháp của mình để nuôi sống bản thân và gia đình.

Nguyện xin Mẹ Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se cầu bầu cho Giáo xứ luôn gia tăng đức tin và lòng cậy, mến, hầu luôn biết tín thác và hăng say sống chứng nhân cho tình yêu của Chúa Ki-tô Phục sinh.

BTT Gx. Cổ Liêu

Scroll to Top