Giáo xứ Đại Ơn: Thánh lễ giỗ lần thứ 99 của cha cố Phêrô Nguyễn Văn Điểm

Ngày 26/3/2021, tại giáo xứ Đại Ơn đã diễn ra Thánh lễ giỗ lần thứ 99 của cha cố Phêrô Nguyễn Văn Điểm do Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha Quản hạt, quý Cha giáo, quý Cha bản hương, quý Cha trong và ngoài giáo hạt, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức TGM Giuse đã mời gọi cộng đoàn“hãy ca tụng các vị tiền nhân, vì qua các ngài, Thiên Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu” để tưởng nhớ đến một vị chủ chăn, một vị mục tử, một người cha, một ngườiđã có công gây dựng và “sinh thành” giáo xứ Đại Ơn,đó là Cha già cố Phêrô Nguyễn Văn Điểm.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã lược lại những giai đoạn khắc nghiệt mà Cha cố Phêrô đã phải đối diện trong thời gian đạo Chúa bị cấm cách khắc nghiệt. Cha cố Phêrô là vị chứng nhân anh hùng của Đức Tin, đã góp phần lớn lao cho sự phát triển của các Giáo xứ, và Giáo phận. Để giờ đây tên của ngài “không chỉ được ghi trong lịch sử của giáo xứ Thạch Bích, giáo xứ Đại Ơn, nhưng tên của Cha cố còn được ghi trong lịch sử của Tổng Giáo phận, của Giáo hội Việt Nam. Một điều tuyệt vời và thiêng liêng nữa, tên của ngài còn được ghi vào trái tim của Thiên Chúa”.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện đã có lời cám ơn Đức TGM Giuse, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và cộng đoàn hiện diện đã đến hiệp thông, cầu nguyện cho Cha cố Phêrô và cho Giáo xứ.

Tiểu sử Cha già cố Phêrô Điểm

(Theo bia khắc chữ quốc ngữ, tại nhà thờ giáo xứ Đại Ơn)

Cha già Điểm, quán làng Vạn Điểm
Thuộc tỉnh nam, về huyện Ý Yên
Sinh ra trong bậc đạo hiền
Minh Mệnh thập nhất tức niên Canh Dần (1830)
Người rạng rỡ tinh thần sáng trí
Tuổi thành đồng quyết chí đi tu (1840)
Vừa khi lên bậc giáo đồ
Gặp cơn bắt đạo Giatô hiểm nghèo
Vua Tự Đức bày nhiều hình khổ
Nào lưu đày, trảm cổ, phanh thi
Phần người phải tân ba kỳ
Phải mang gông nặng, phải ghi chữ tràm
Phải trằn trọc cầm giam tù hãm
Phải tối tăm hôi hám nực nồng
Giá mà khóa quá thì xong
Nhưng người bất khẳng tuyệt không vâng lời
Đêm ngày những vui cười hớn hở
Khuyên bạn tù chí ở cho bền
Ai ai đều cũng yêu khen
Nghe lời khuyên bảo càng thêm vững vàng
Năm Tự Đức mười lăm tha đạo (1862)
Nên các tù công giáo được tha
Người về lĩnh ý Đức Cha
Học hành đỗ cụ gần xã vui mừng
Vào Lạc Thổ cương chừng tám tháng
Rồi ra ngoài giúp tạm Nam Sang
Phó Cha già Nghị ba năm
Đoạn lên Thạch Bích chuyên chăm chính quyền
Bề đạo đức đã nên gương mẫu
Việc vua quan lại thấu kinh đô
Một tay gây dựng cơ đồ
Lương trông bổng lợi, giáo nhờ ân công
Uốn sự cứng mềm cong như bỡn
Vớt người chìm lên cạn như chơi
Dần dà thượng thọ tới nơi
Đức cha Đông để tùy người sửa sang
Mừng lễ trọng cưới vàng theo tục
Năm mươi năm linh mục lên quyền
Sau người lại được hưu yên
Ở vùng Thạch Bích trong miền Đại Ơn
Tới trung tuần xuân thiên nhâm tuất
Khải Định vừa sang thất niên rầy.
Tháng hai mồng tám là ngày
Chúa trên gọi Đấng tôi ngay về trời.
Ấy thế đời người đĩnh đạc
Chín mươi ba tuổi hạc vừa tròn
Huân lao sánh ví núi non
Hồn lên hưởng phúc thiên môn thọ tràng
Xác táng tại nghĩa trang Thạch Bích
Cả trẻ già khắp hết cậy trông
Muôn đời ghi nhớ trong lòng
Lưỡi nào kể xiết hết công đức người.
Riêng Đại Ơn trong thời biến cải
Đủ mọi vành khổ ải gian nan
Dân tan mọi sự điêu tàn
Hương lân xỉ nhục vua quan dứt tình
Nếu cha chẳng dấn mình cứu vớt
Thì còn đâu làng nước đến nay
Thật là ơn nặng nghĩa dầy
Nhị Hà, Tản Lĩnh, so bày càng xa
Suy ngẫm đến công cha xây đúc
Nào sinh thành dưỡng dục cù lao
Giơ tay ngăn cản ba đào
Làm ra yên ổn cho vào kỷ cương
Lòng con vẫn thường bổi hổi
Nhưng khôn bề gỡ mối tơ vương
Ngày nay ơn Chúa rủ thương
Ban cho trên dưới mọi người bình yên
Lại được phép bề trên địa phận
Rộng ban cho tạc dựng bia đây
Thật là mừng rỡ vui vầy
Trẻ già khắp hết làng này thỏa tâm
Năm một nghìn chín trăm bốn mốt
Tháng hai tây mười một là ngày

Thơ rằng

Lên mười cụ Điểm tới nhà chung
Học đỗ làm thày giảng đạo công
Danh lợi mặc người không để ý
Gian lao vì Chúa chẳng xiêu long
Vớt chìm lên cạn cho khô ráo
Uốn cứng nên mềm khỏi vẹo cong
Năm chín mươi ba vui cõi thọ
Đường hoàng một vị Đại anh hùng


Bản xứ chính linh mục Nguyễn Đức Tín thượng trình.
Hà Nội Giám Mục tòa Ký lục linh mục Vũ Đình Viết đệ duyệt
Hà Nội Giám Mục toà thư ký văn phòng Trần Tâm Bất phụng soạn.
Hà Nội Giám Mục Tòa đốc công bộ lý đức thân phụng khắc.
Bản xứ giáo đồ Trần Lý phụng tả
Bản xứ Ký dịch Trùm quản đồng thượng dâng hạ đăng công ký.

BTT Gx. Đại Ơn

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top