Giáo xứ Đồng Bào Chầu Thánh Thể Chúa năm 2024

Chúa nhật XI thường niên, ngày 16/6/2024, Giáo xứ Đồng Bào vinh dự Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Trong tam nhật Chầu lượt, Cha xứ Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn mời gọi cộng đoàn đến Chầu Thánh Thể và dọn mình lãnh nhận bí tích Hòa Giải để sốt sắng tham dự ngày Chầu lượt. Trong chính ngày Chầu, vào lúc 7h00, Cha phó Giu-se Chu Mạnh Linh dâng Thánh lễ khai mạc và đặt Mình Thánh Chúa cho các hội đoàn tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể.

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 10h30 do Cha An-tôn Trần Quang Tiến – Tân Quản hạt Phủ Lý chủ sự. Trong bài giảng lễ, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu chia sẻ về mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa đã gieo trên nhân thế. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng tham dự Thánh lễ và đáp trả tình yêu của Chúa Giê-su bằng cách năng chạy đến với Ngài.

Thánh lễ kết thúc, các giáo xứ, giáo họ tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Thánh lễ tạ ơn vào lúc 18h30 cùng ngày đã khép lại ngày Chầu lượt đầy sốt sắng trong tâm tình tạ ơn.

Ước mong khi cảm nghiệm được tình yêu tạ ơn của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, mỗi con dân Giáo xứ sẽ biến đổi đời sống trở nên lời chứng sống động cho Tin Mừng được lan tỏa đến mọi người.

BTT Gx. Đồng Bào

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang