Giáo xứ Đông Lao chầu Thánh Thể 2022

Chúa Nhật XXIII Thường Niên ngày 04/9/2022, Giáo xứ Đông Lao đã vinh dự cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo Phận.

Ngay từ 6h00, cha xứ Giuse Đỗ Hữu Thỏa đã dâng Thánh lễ khai mạc và đặt Mình Thánh Chúa để các Giáo xứ, Giáo họ lân cận cùng đến hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ Đông Lao.

Cao điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do cha Antôn Trần Duy Lương, quản hạt Chính Tòa chủ sự lúc 10h30. Đồng tế với ngài, có sự hiện diện của quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Thầy, quý Sơ, quý khách và sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa trong sự trang nghiêm và sốt sắng.

 Sau những giờ Chầu Thánh Thể của các hội đoàn, Giáo xứ đã tổ chức cuộc rước Cung nghinh Thánh Thể, với sự hiện diện của cha chính xứ Giuse, quý cha cùng các hội đoàn và đông đảo thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Ngày chầu Thánh Thể khép lại với Thánh lễ ban chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn gìn giữ, chở che mỗi người dân trong Giáo xứ trên hành trình Đức tin cũng như đời sống hằng ngày.

BTT Gx. Đông Lao

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top