Giáo xứ Hà Đông ra mắt hội ông thánh Vinh-sơn

Trong bầu khí của Năm Canh tân đời sống đức tin các ban-hội đoàn, ngày 17/6/2024, tại Giáo xứ Hà Đông, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang long trọng cử hành Thánh lễ mừng ngày thành lập hội ông thánh Vinh-sơn. Thánh lễ có sự hiệp thông của quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX), các giáo khu, các ban-hội đoàn và cộng đoàn.

Hội ông thánh Vinh-sơn quy tụ những anh em trong độ tuổi thanh niên, đang sinh hoạt tại Giáo xứ Hà Đông. Ngay từ khởi đầu thành lập đã có hơn 100 thành viên ghi danh tham gia vào Hội.

Trước Thánh lễ, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta đã làm phép tượng Ông thánh Vinh-sơn rồi cùng cộng đoàn và các hội viên cung nghinh tượng Thánh nhân xung quanh nhà thờ.

Trong Thánh lễ, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta nói lên lợi ích của việc thành lập các hội đoàn, để mời gọi anh chị em tham gia với mục đích nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như đời sống hằng ngày. Và là hội đoàn của Giáo xứ thì được cộng tác với Cha xứ, HĐMVGX và các hội-ban khác để xây dựng và phát triển Giáo xứ. Kế đó, Cha sơ lược về cuộc đời và các đức tính tốt lành của thánh Vinh-sơn và mời gọi mỗi thành viên trong Hội hãy học lấy những nhân đức của Thánh Quan thầy và trở nên thánh như ngài.

Các thành viên của hội Vinh-sơn phần lớn đang là trụ cột của gia đình và phụ trách những vị trí quan trọng trong xã hội. Vì thế, khi tham gia sinh hoạt hội đoàn sẽ nhắc nhớ anh em, ngoài đời sống vật chất nơi trần gian, chúng ta còn một đích để đến chính là Nước Thiên Chúa với cuộc sống đời đời.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh Vinh-sơn ban cho mỗi người biết noi gương, bắt chước các đức tính tốt đẹp của ngài, nhờ đó mà cùng nhau xây dựng Nước Thiên Chúa nơi chính Giáo xứ Hà Đông và những nơi chưa biết đến Tin Mừng cứu độ của Chúa.

BTT Gx. Hà Đông

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang