Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ ra mắt Ban hành giáo khóa 2013 -2017

DSC_0606

WTGPHN – Vào hồi 19h00 thứ Bảy, ngày 29/6/2013 – Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, cộng đoàn giáo xứ Hà Đông tổ chức thánh lễ tri ân Ban hành giáo khóa 2008-2012 và ra mắt Ban hành giáo khóa 2013-2017.

Theo chương trình, đoàn rước trang nghiêm tiến vào nhà thờ giao xứ.

Mở đầu phần nghi thức tri ân Ban hành giáo khóa (2008-2012), Cha quản xứ Giu-se thay lời cho cộng đoàn cám ơn quí chức đã cộng tác với các Cha trong việc phục vụ và phát triển giáo xứ với lòng quảng đại, hy sinh trong những năm qua. Đồng thời, Cha Giu-se cũng trao bằng tri ân và quà cho 12 ông bà trong Ban hành giáo khóa (2008 -2012).

Tiếp đến là phần nghi thức nhận chức của tân Ban hành giáo khóa (2013-2017). Cha quản xứ Giu-se ngỏ lời với quý chức về sự tín nhiệm của cộng đoàn giáo xứ, về trách nhiệm và sứ vụ mà họ sẽ lãnh nhận. Một vị đại diện cho Ban hành giáo đọc giấy bổ nhiệm và thiết lập Ban hành giáo mới của Cha quản xứ Giu-se. Sau đó là phần thẩm vấn của Cha xứ và kinh tuyên hứa của tân Ban hành giáo. Để khép lại nghi thức, Cha xứ Giu-se đã trao giấy bổ nhiệm cho các ông bà có tên và chức danh sau:

1. Chánh trương: Ông Tê-pha-nô Bùi Văn Chúc

2. Phó trương 1: Ông Giu-se Trần Văn Ghi

3. Phó trương 2: Ông An-tôn Nguyễn Xuân Kỷ

4. Phó trương 3: Ông Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Khôi Nguyên

5. Thủ quỹ: Ông An-tôn Nguyễn Văn Lâm

6. Trùm khu nhà thờ: Ông Giu-se Lưu Đình Công

7. Phó trùm khu nhà thờ: Ông Đa-minh Nguyễn Văn Đồng

8. Trùm khu Ba La: Ông Mát-thêu Nguyễn Văn Bình

9. Phó trùm khu Ba La 1: Ông Giu-se Nguyễn Văn Tống

10. Phó trùm khu Ba La 2: Ông An-tôn Nguyễn Văn Sơn

11. Quản giáo: Bà An-na Nguyễn Thị Phẩm

12. Quản giáo: Bà An-na Văn Thị Chí

13. Quản giáo: Bà An-na Nguyễn Thị Hải

14. Quản giáo: Bà Ca-ta-ri-na Nguyễn Thị Hường

15. Quản giáo: Bà Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hiếu

16. Quản giáo: Bà Ma-ri-a Phạm Thị Thu

Sau cùng, Cha quản xứ Giu-se và cộng đoàn giáo xứ bước vào thánh lễ trọng thể kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giu-se mời gọi các vị trong Ban hành giáo noi gương hai thánh Tông đồ về sự khiêm nhường, can đảm, nhiệt thành hy sinh để xây dựng giáo xứ. Một lần nữa Cha cảm ơn nguyên Ban hành giáo, cộng đoàn giáo xứ và các hội đoàn đã tiến cử những người nhiệt thành để phục vụ cộng đoàn. Đồng thời, ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tân Ban hành giáo và cộng tác với họ trong sứ vụ mới.

Xin hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô bầu cử cho tân Ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ kiên vững trong đời sống đức tin và hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Chúa.

DSC_0606
DSC_0614
DSC_0620
DSC_0646
DSC_0648
DSC_0651
DSC_0668
DSC_0687
DSC_0706

Giáo xứ Hà Đông

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top