Giáo xứ Hà Hồi: 89 em thiếu nhi lãnh nhận bí tích Thêm Sức

“Việc ban Chúa Thánh Thần mà các con sắp lãnh nhận sẽ là ấn tín thiêng liêng làm cho các con nên giống Chúa Ki-tô và nên những chi thể hoàn hảo hơn của Hội Thánh Người”. Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên dành cho 89 em thiếu nhi Giáo xứ Hà Hồi trong ngày được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, ngày 02/6/2024.

Bí tích Thêm Sức – Dấu chứng sự trưởng thành Ki-tô giáo

Sau 5 năm học hỏi giáo lý về bí tích Thêm Sức, 89 em thiếu nhi đã được lớn lên trong đức tin qua việc lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, đánh dấu một bước tiến trưởng thành của đời sống Ki-tô giáo.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se nhắn nhủ cộng đoàn, cách riêng là các em sắp lãnh nhận Bí tích: hãy siêng năng học hỏi giáo lý để biết phải nói gì khi đối diện với những thắc mắc của con người thời đại hôm nay về Thiên Chúa chúng ta. Là con cái Cha thánh Giu-se Nghi, hãy noi gương vị thánh tử đạo quê hương mà sống cho xứng đáng.

Sau phần công bố Lời Chúa, Cha An-tôn giới thiệu các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích.

Quảng diễn về ơn ích thiêng liêng và cao trọng của bí tích Thánh Thể, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh về sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-su: “Bí tích Thánh thể không phải là một vật thể mà khi nhìn thấy giúp chúng ta liên tưởng đến Chúa Giê-su mà bí tích Thánh Thể là chính Chúa Giê-su…Mỗi khi chúng ta rước lễ là chúng ta rước lấy chính Chúa Giê-su”

Nói về Bí tích Thêm sức, Đức TGM chia sẻ với các em: “Các con rất cần ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần giúp cho các con đối nhân xử thế, giúp các con phân định điều tốt, điều xấu, ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thêm sức để chúng con cương quyết từ chối, chống lại những cám dỗ xấu…”. Đối với cộng đoàn, mượn lời thánh Phao-lô, ngài nhắn nhủ: Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 Tx 5,19)

Sau phần diễn giải Lời Chúa, 89 em thiếu nhi tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Tiếp đó, Đức TGM Giu-se cử hành nghi thức đặt tay và lần lượt 89 em tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua việc xức dầu.

Thêm sức – Hãy đi và trở nên nhân chứng

Qua bí tích Thêm Sức mà các em vừa được lãnh nhận, chính Chúa Thánh Thần đã làm cho các em trở nên vững vàng, để các em mạnh sức và can đảm bước đi trên hành trình của đời sống đức tin đang bị bủa vây bởi một thế giới ngày càng tục hoá. Từ đó, các em mang trong mình đầy đủ tư cách của môn đệ Đức Ki-tô, chứng nhân Tin Mừng ơn cứu độ.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, gìn giữ các em thiếu nhi Giáo xứ Hà Hồi trong ân sủng của Người, để các em sẽ trở thành khí cụ cho mọi người được đón nhận Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

BTT Gx. Hà Hồi

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang