Giáo xứ Hàng Bột: Niềm tin, yêu và hy vọng trong ngày lễ Chúa Ki-tô Vua

Vào lúc 17h00, Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ 2023, tại Giáo xứ Hàng Bột đã diễn ra ba sự kiện đặc biệt: Mừng lễ Chúa Ki-tô Vua, tổ chức Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VII; và ban bí tích khai tâm Ki-tô giáo cho 13 anh chị em dự tòng. Ngày lễ diễn tả niềm tin, yêu và hy vọng của cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh chủ sự. Đồng tế có Cha Phê-rô Trần Quang Diệu, sự hiện diện của quý sơ dòng thánh Phao-lô, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý ban, quý hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha Phê-rô khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, với câu Lời Chúa trọng tâm  “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40) để chia sẻ cùng cộng đoàn tâm tình của ngày lễ Chúa Ki-tô Vua. Với lòng tin vào Đức Ki-tô, Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các anh chị em dự tòng hãy chọn Đức Ki-tô là thần tượng trong lòng mỗi người, nhờ đó mà biết sống xứng danh là một Ki-tô hữu giữa đời.

Nghi thức ban bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho 13 anh chị em dự tòng được cử hành ngay sau bài giảng do Cha xứ Giu-se Ma-ri-a chủ sự. Trước đó, vào thứ Năm (ngày 13/11), Cha xứ đã cử hành nghi thức tiếp nhận những anh chị em này để họ trở nên con cái Thiên Chúa. Niềm vui của anh chị em tân tòng được trở nên trọn vẹn hơn khi lần đầu tiên được đón rước Mình Thánh Chúa ngự trong tâm hồn.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện lớp đã có đôi lời tâm tình cùng bó hoa tươi thắm diễn tả lòng biết ơn Cha xứ cùng quý sơ đồng hành.

Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ cùng Ban Đại diện Caritas Giáo xứ có những món quà chia sẻ với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Nguyện xin Thánh Thần Chúa thắp lửa tình yêu trong tâm hồn mỗi người. Đó cũng là ngọn đèn soi đường dẫn lối đến phúc thật thiên đàng, nơi có Vua Tình Yêu đang ngự trị.

BTT Gx. Hàng Bột

Scroll to Top