Giáo xứ Hoàng Nguyên đón Đức Mẹ Fatima thánh du

Đầu giờ chiều ngày 14/5/2019, cộng đoàn đã đón Đức Mẹ Fatima từ giáo xứ Phú Mỹ về với giáo xứ Hoàng Nguyên.

15625 hoang nguyen 26

Đón Đức Mẹ từ nhà thờ giáo xứ Phú Mỹ
15625 hoang nguyen 26

Đoàn con cái Phú Mỹ chào Mẹ
15625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 26

Con cái Hoàng Nguyên ngóng chờ Mẹ từ xa15625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 26

Mẹ về tới Hoàng Nguyên15625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 26

Làm phép áo Đức Mẹ15625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 2615625 hoang nguyen 26

15625

Giáo xứ Hoàng Nguyên

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top