TIN CÁC GIÁO XỨ

Giáo xứ Kẻ Nghệ trong ngày Chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận năm 2022

Chúa Nhật XXIII thường niên ngày 04/9/2022, giáo Xứ Kẻ Nghệ thuộc Giáo hạt Phú Xuyên đã cử hành long trọng ngày Chầu Mình Thánh Chúa với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Sau Thánh lễ sáng Chúa nhật, cha xứ Phaolô Ngô Văn Bắc đã đặt Mình Thánh Chúa để khai mạc ngày Chầu. Các phiên chầu của các Giáo họ, các hội đoàn trong Giáo xứ và các giáo xứ lân cận lần lượt được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.

Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10h30 do cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng, chính xứ Hòa Khê chủ sự. Cùng hiệp thông có sự hiện diện của quý Cha trong Tổng Giáo phận, cùng sự tham gia của quý Sơ, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa gần xa.

Giảng trong Thánh lễ, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, chính xứ Hoàng Nguyên chia sẻ cùng cộng đoàn: Trong đời sống Đức tin, mỗi chọn lựa của chúng ta đều rất quan trọng. Đặc biệt là chọn lựa để làm hay không làm theo ý của Chúa. Khi chúng ta nhìn theo ý của Chúa, sẽ đưa chúng ta đến với chính Chúa, đến với tình thương và đến với phần thưởng Nước Trời. Còn ngược lại khi chúng ta chọn lựa không làm theo ý Chúa, sẽ đưa chúng ta xa rời lòng thương xót Chúa”. Vì vậy Ngài mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chọn lựa thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận những gì Chúa bày tỏ ra qua Lời của Người, đón nhận cuộc sống Chúa ban dù nắng dù mưa, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại và đón nhận cả những người mà chúng ta không yêu thích để từ đó đưa ta đến vinh quang Nước Chúa.

Sau Thánh lễ, các giáo xứ, giáo họ lân cận và hội đoàn trong Giáo xứ tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa. Đến 15h30, Cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn trang nghiêm cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên Giáo xứ, sốt sắng với giờ chầu chung và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong tâm tình cảm tạ.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và ban cho cộng đoàn giáo xứ Kẻ Nghệ chúng con sức mạnh và ơn soi sáng, để chúng con biết phân biệt đâu là ý tốt, đâu là điều chúng con phải hướng đến, đồng thời có chọn lựa khôn ngoan trong đời sống cá nhân, gia đình, Giáo hội và nhất là trong đời sống Đức tin.

BTT Giáo xứ Kẻ Nghệ

Trực tiếp từ nhà nguyện Fatima

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

Trực tiếp Giờ Kinh Gia Đình

từ các gia đình trong 7 giáo hạt

Bài cùng chuyên mục

Bài mới

Facebook các giáo xứ trong TGP (đang cập nhật)

Scroll to Top