Giáo Xứ Mường Riệc Chầu Thánh Thể Trong Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 

Đúng 7h00 sáng ngày 16/4/2023, Cha xứ Mường Riệc Gio-an B. Nguyễn Viết Hoan dâng Thánh lễ và đặt Mình Thánh Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội.

Từ sáng sớm, các Giáo điểm, Giáo họ thuộc các Giáo xứ trong miền Hòa Bình cùng nhiều hội đoàn nô nức về với Giáo xứ Mường Riệc để chầu Mình Thánh Chúa. Các Giáo xứ, Giáo họ xa xôi nơi Cha xứ và Cha phó từng coi sóc cũng về thông công giờ chầu.

Đến 10h30, Cha Giu-se Nguyễn Văn Thoan – Quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình chủ tế Thánh lễ đỉnh cao của ngày Chầu lượt. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt và sự tham dự của quý sơ trong miền cùng cộng đoàn dân Chúa.

Sau khi công bố Tin Mừng, Cha Giu-se Đinh Ngọc Cảnh, OFM, chính xứ Gò Mu chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Cha chỉ ra rằng Chúa Phục Sinh đã trao ban cho các Tông đồ những “hành trang” cần thiết để các ông gánh vác và tiếp tục sứ vụ mà Chúa trao phó.

Kết thúc Thánh Lễ, Cha Gio-an B. dành lời cảm ơn quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa đã về hiệp dâng Thánh lễ, cũng như cầu nguyện cho Giáo xứ trong ngày chầu lượt thay mặt TGP. Ước mong mỗi người tín hữu trong miền Hòa bình đều nhận rõ những thương tích tình yêu của Chúa Ki-tô Phục Sinh chịu đóng đinh trên tay, chân và thân thể Ngài. Từ đó, mỗi tín hữu biết chia sẻ với những người bất hạnh khổ đau trong miền và làm chứng về Chúa Ki-tô Phục Sinh.

BTT Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top