Giáo xứ Mỹ Hạ chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận

Chúa nhật II Phục sinh, ngày 16/4/2023, Giáo xứ Mỹ Hạ Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Vào lúc 6h00, cha phó An-tôn Lê Văn Quyết cử hành Thánh lễ khai mạc ngày Chầu. Sau Thánh lễ, Cha An-tôn đặt Mình Thánh Chúa cho các giáo xứ, giáo họ trong Giáo hạt Thanh Oai thay phiên nhau tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể.

Đỉnh cao của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế vào lúc 10h30 do Cha Quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt. Tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Thầy, quý Sơ cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giu-se Phạm Văn Thế đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giê-su Phục sinh và việc Chúa tỏ mình ra cho các Tông đồ được biết Ngài đã sống lại thật. Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giê-su Phục sinh hiện ra với các tông đồ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, để mạc khải Ngài đã sống lại thật, đồng thời trao ban bình an cho các tông đồ. Nhưng lúc đó ông Tô-ma lại vắng mặt. Khi các tông đồ thuật lại sự việc ấy, ông đã không tin. Vào tám ngày sau, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra với các tông đồ và tỏ cho Tô-ma biết Ngài đã sống lại thật. Ông đã cúi mình và thưa lên rằng: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con”. Qua bài Tin Mừng, Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn hãy tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ chúng ta. Ngài đã chịu đóng đinh trên cây Thập giá vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại thật để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy đặt trọn vẹn niềm tin tưởng nơi Ngài.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa cho đến 16h30.

Ngày chầu của Giáo xứ khép lại với cuộc cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên Giáo xứ. Tiếp đó, cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ tạ ơn cuối ngày chầu lượt do các bạn giới trẻ trong Giáo xứ Mỹ Hạ phục vụ.

                                                                                  BTT Gx. Lưu Xá

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top