Giáo xứ Nghĩa Ải: Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phanxicô Cần Phạm Minh Thiết

1

WTGPHN – Ngày 09/8/ 2013, tại nhà thời Giáo xứ Nghĩa Ải, Hạt Thanh Oai, Giáo phận Hà Nội, tân linh mục Phanxico Cần Phạm Minh Thiết, Dòng Thiên An Huế, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức.

Hiện diện trong Thánh lễ cùng với Tân Linh Mục, có Đức Viện Phụ Thiên An Huế, có Cha Quản Hạt Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, cha xứ Giuse Bùi Quang Tào, cha phó Antôn Nguyễn Ngọc Sáng, quý cha trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có các tu sĩ nam nữ đại diện các Hội dòng và khá đông các vị ân nhân, thân nhân, và bạn hữu của gia đình và của tân Linh Mục.

Đúng 9h15, Đoàn rước bắt đầu tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn, tiếng hát hân hoan: “Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu… Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên…”. Đó chính là tâm tinh của ngày lễ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Gioan Kim Nguyễn Hữu Tuyến – GP Kontun đã chia sẻ với hai đề tài: Tạ Ơn và Con người Linh mục. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là quý thân nhân và bà con giáo dân giáo xứ có Tân Linh mục, hãy cùng với Tân Linh mục tạ ơn Chúa… Theo đó Ngài chia sẻ về con người linh mục: Chức linh mục không thuộc về con người mà thuộc về Thiên Chúa. Chức linh mục là một quà tặng quá sức tượng tượng mà Thiên Chúa ban cho con người. Vì thế, ai được làm linh mục thì quả là một hồng ân vô giá. Có thể nói được rằng “người đó là người may mắn… Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cho chính Ngài và đặc biệt cho Tân Linh mục.

Sau lời chúc mừng của đại diện HĐGX, một thân nhân của Tân Linh mục Phanxico Cần đã cám ơn Đức Viện Phụ Thiên An Huế, Cha Quản Hạt Phaolô, Cha xứ, Hội đồng mục vụ, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể bà con trong giáo xứ.

Sau đó, cha xứ Giuse Bùi Quang Tào công bố sắc lệnh của Toà Thánh về việc cho phép Tân linh mục ban phép lành Toàn xá cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ.

Thánh lễ tạ ơn khép lại với bài thánh ca diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương ban: “Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con…” Mọi người ra về trong niềm vui và lời cầu nguyện tha thiết cho tân linh mục được chu toàn sứ vụ mới như lòng Chúa mong ước.

Xin cầu nguyện cho các Tân Linh mục, được noi gương theo Thầy Chí Thánh là Đức Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm, để ngài luôn trung thành với sứ vụ của mình cho đến cùng, để ngài cứ bước mãi, cứ tiến mãi một cách quảng đại, hân hoan và bình an.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tin Yêu

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top