Giáo xứ Ngọc Lũ chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận

Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận là cơ hội giúp mỗi người tín hữu đón nhận ơn thiêng của Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể. Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20/11/2022 giáo xứ Ngọc Lũ đã long trọng tổ chức ngày chầu lượt trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn Giáo xứ.

Vào lúc 5h40, cha xứ Giuse Vương Văn Đệ đã dâng Thánh lễ khai mạc ngày Chầu của giáo xứ. Sau đó, ngài đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn các giáo xứ, giáo họ gần xa cùng đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.

Cao điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế diễn ra vào lúc 10h30 do Cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều, chính xứ Đạo Truyền chủ tế. Đồng tế cùng với ngài có quý Cha trong và ngoài giáo hạt Lý Nhân, quý Tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã giới thiệu quý Cha đến hiệp thông với cộng đoàn giáo xứ trong ngày Chầu lượt.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Văn Độ, chính xứ Tụy Hiền đã nhấn mạnh Chúa Kitô là vua toàn thể vũ trụ, là trung tâm của lịch sử, là muôn thủy và là cùng đích mọi loài. Chúa Giêsu đã xuống thế gian để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha, giao hòa con người với con người đồng thời ban lại cho chúng ta sự tự do đã đánh mất khi phạm tội.

Ngài cũng nhắc nhở với cộng đoàn: Chúa Giêsu Kitô là vua, là Đấng ngự trị trong tâm hồn, trong tâm trí của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi giáo xứ. Mỗi kitô hữu là thần dân của Chúa, được sống trong vương quốc yêu thương, công lý và bình an của Ngài thì phải sống theo thánh ý của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, Cha xứ Giuse đã gửi lời cám ơn tới quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách gần xa đã đến hiệp thông trong ngày Chầu của Giáo xứ.

Thánh lễ đồng tế đã khép lại ngày Chầu của Giáo xứ, mọi người ra về trong niềm hân hoan và tràn đầy ơn Chúa.

Ngày Chầu lượt kết thúc nhưng bầu khí thánh thiện của nó đã gợi lên nơi tâm hồn mỗi người tham dự niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và niềm vui được củng cố đức tin qua Bí tích Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn ơn lành cho cộng đoàn Giáo xứ.

Nhóm Truyền thông hạt Lý Nhân

Scroll to Top