Giáo xứ Phủ Lý khai mạc tuần thánh

Chúa Nhật ngày 2/4/2023, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Phủ Lý hân hoan quy tụ kỷ niệm biến cố Đức Giê-su vào thành thánh Giê-ru-sa-lem để hoàn tất lời hứa cứu độ.

Đúng 18h45, Cha xứ Giu-se Bùi Quang Tào cử hành nghi thức làm phép lá và kiệu lá. Trong bầu khí thánh thiêng của ngày khởi đầu Tuần Thánh, Cha xứ Giu-se và cộng đoàn tay cầm cành lá hát vang “Hoan hô! Hoan hô! Con vua Đa-vit. Hôm nay Chúa vào thánh thánh. Hãy vỗ tay reo mừng muôn dân reo lời ngợi ca… Vinh quang Chúa đang tỏa lan …” và cùng tiến bước vào nhà thờ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Giu-se đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày lễ. Lễ lá là dịp thuận tiện để mời gọi cộng đoàn nhìn lên và noi gương Chúa Giê-su. Qua đó, Cha xứ Giu-se mong muốn mỗi người con trong Giáo xứ có một hành động cụ thể thiết thực; biết sống thương yêu, chia sẻ cho nhau, biết sống vị tha, khiêm nhường, hi sinh và có tấm lòng quảng đại.

Thánh lễ cử hành trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn. Ước mong tinh thần khải hoàn của Chúa phản chiếu trong cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta chinh phục mọi khó khăn trong cuộc sống.

Được biết, vào lúc 8h00 sáng, Cha phó Gio-an Trần Văn Viện đã cử hành nghi thức làm phép lá, rước lá và dâng Thánh lễ cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ.

BTT Gx. Phủ Lý

Scroll to Top