Giáo xứ Phù Tải tôn vinh Thánh Thể Chúa

Chúa nhật XXXIII thường niên, ngày 19/11/2023, Giáo xứ Phù Tải tổ chức ngày Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Sau Thánh lễ lúc 6h00, Mình Thánh Chúa đã được trang trọng đặt trên bàn thờ để các đoàn thể cũng như giáo xứ, giáo họ gần xa đến hiệp thông thờ lạy và tôn kính Chúa Giê-su trong phép Thánh Thể.

Cao điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 10h30, do Cha Phê-rô Lại Quang Trung, chính xứ Lại Xá chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phủ Lý quý thầy, quý sơ, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đi từ các bài đọc trong Thánh lễ, Cha Giu-se Trần Mạnh Hiệp, phó xứ Tiêu Hạ đã nhấn mạnh đến việc hãy tỉnh thức và sẵn sàng để chọn lựa điều đúng ý Chúa. Ngài cũng bày tỏ niềm vui với cộng đoàn dân Chúa trong ngày hồng phúc của Giáo xứ Phù Tải khi được vinh dự tổ chức ngày Chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận. Một món quà vô giá mà không ai trên thế gian này có thể trao ban đó chính là Thánh Thể Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha phó Phê-rô Nguyễn Văn Hải đã đại diện Giáo xứ có lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa đã về tham dự giờ Chầu và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Đến 16h00 cùng ngày, Cha phó Phê-rô cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. Ngày Chầu lượt kết thúc trong tâm tình hiệp thông với Thánh lễ tạ ơn do Cha phó Phê-rô long trọng cử hành.

Ước mong mỗi người con nơi Giáo xứ Phù Tải ngày càng thêm yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể và sẵn sàng đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người ngay trong đời sống hằng ngày.

BTT Gx. Phù Tải

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top