Giáo xứ Phú Thứ: Chùm ảnh ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

1
1

Chùm ảnh giáo xứ Phú Thứ ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Chúa nhật 07/09/2014

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Phuthu/Chauluot2014{/besps}

Giáo xứ Phú Thứ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top