Giáo xứ Phúc Lâm đón cha phó thường trực Phêrô Tạ Văn Thắng

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 cộng đoàn giáo xứ Phúc Lâm vui mừng chào đón cha Phêrô Tạ Văn Thắng về làm phó xứ thường trực tại Giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn và nhận xứ do cha Quản hạt hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Giuse Nguyễn Văn Thoan chủ sự, đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha Quản hạt Thanh Oai Brunô Nguyễn Văn San, Cha bản hương Phaolô Ngô Văn Bắc, quý Cha trong giáo hạt, quý nam nữ Tu sỹ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.  

Mở đầu Thánh lễ, cha Phaolô Ngô Văn Bắc, Giám quản xứ Trại Mới đã công bố văn thư bổ nhiệm cha Phêrô Tạ Văn Thắng làm phó xứ Thượng Lâm, thường trực tại giáo xứ Phúc Lâm.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Brunô Nguyễn Văn San mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng dâng lời tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo xứ có cha Phêrô về ở thường trực, ngài sẽ cùng đồng hành, sẻ chia và hướng dẫn cộng đoàn trong hành trình sống đức tin.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dâng lên quý Cha Quản hạt, Cha tân phó xứ và quý Cha tâm tình tri ân cảm tạ, vì tình thương mến và tấm lòng mục tử dành cho cộng đoàn giáo xứ Phúc Lâm.

Trong lời đáp từ, Cha tân phó xứ Phêrô Tạ Văn Thắng ngỏ lời cám ơn Đức Tổng Giám Mục Giuse, quý Cha quản hạt, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Cách riêng, Cha Phêrô cám ơn Cha giám quản Giuse Nguyễn Văn Thoan và cộng đoàn giáo xứ Phúc Lâm đã đón nhận ngài về với Giáo xứ.

Với tất cả sự chân thành, ngài đã thân thưa với Cha Giám quản Giuse: “Con cám ơn cha đã tiếp nhận con như là người đồng hành để chia sẻ cùng với cha trong trách vụ dựng xây giáo xứ, mong cha hướng dẫn thêm cho con”.

Bên cạnh đó, Cha Phêrô cũng không quên cám ơn Cha Quản hạt Thanh Oai, cũng là Cha xứ giáo xứ Thạch Bích, và cộng đoàn giáo xứ Thạch Bích – nơi ngài đã phục vụ trong thời gian qua, đã dành cho ngài sự nâng đỡ và những tình cảm thật tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa, ban cho Cha phó Phêrô được ơn khôn ngoan, sức khỏe để Cha luôn là người mục tử nhân lành của Chúa, chăn dắt đoàn chiên Người trao phó trên con đường tình yêu.

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top