Giáo xứ Sở Kiện tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi

Thứ Bảy, ngày 6/10/2018, Giáo xứ Sở Kiện đã long trọng rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ.

Tháng Mười là tháng đặc biệt mà Giáo hội dành để tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Là dịp để mỗi người tín hữu chúng ta ý thức lại đời sống đức tin của mình qua việc lần chuỗi Mân Côi. Trước khi bước vào tháng Mười, chính Đức Thánh Cha Phaxicô đã mời gọi “tất cả các tín hữu trên toàn thế giới, lần hạt Mân Côi mỗi ngày” để hiệp thông và ăn năn đền tội cùng toàn thể dân Chúa, đồng thời cầu xin Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi quỷ dữ, là kẻ luôn tìm cách tách chúng ta khỏi Thiên Chúa và chia rẽ với nhau. Đó là tâm tình mà Đức Thánh Cha mong muốn nơi mỗi người tín hữu chúng ta.

Trong tâm tình của tháng Mân Côi, Giáo xứ Sở Kiện tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ qua việc rước kiệu Đức Mẹ xung quanh địa bàn Giáo xứ trước khi các đội hoa của Giáo xứ Sở Kiện, Lại Xá và Lan Mát dâng hoa kính Đức Mẹ.

Sau khi tham dự cuộc rước kiệu và dâng hoa, cộng đoàn đã cùng nhau sốt sáng tham dự Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi do Cha xứ Giuse Mai Xuân Lâm chủ sự. Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn cùng hiệp ý với Hội Mân Côi của Giáo xứ trong ngày mừng lễ bổn mạng.

14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18
14253 thang man coi 18

TTHH Sở Kiện

Print
Email
Scroll to Top