Giáo xứ Thái Hà bước vào Tuần Thánh

8

Thái Hà- 15/4/2014- Trong những ngày đầu tuần thánh, có rất nhiều anh chị em đã đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để xưng tội và nhận lãnh ơn giao hòa. Tuần này, các Cha chỉ giải tội trong ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư.

Buổi sáng: 8h-11h

Buổi chiều: 14h40-17h

Buổi tối: 19h20 đến hết người xưng tội.

Như vậy chỉ còn tối hôm nay (thứ 3 ngày 15/4) và ngày mai 16/4, các cha ngồi tòa. Sau ngày mai, nhiều Cha sẽ đi giúp Tam Nhật Thánh tại các giáo xứ khác.

Sau thánh lễ tối nay, theo quan sát, có rất nhiều bạn trẻ đã đến để xưng tội.

Cùng lúc, trong nhà thờ có ngắm đứng. Đây là một truyền thống tốt đẹp của tiền nhân để lại. Nhờ đó, giáo dân có dịp dọn lòng trước khi bước vào những ngày trọng nhất trong năm phụng vụ.

Thông tin về Tam nhật thánh từ văn phòng giáo xứ cho biết:

1. Thứ Năm Tuần Thánh:

• 5h30: Kinh Sáng và Kinh Sách tại nhà thờ

• 18h30: Lễ Tiệc Ly

Sau lễ, kiệu Mình Thánh Chúa qua bàn thờ cạnh.

v Các hội đoàn giáo khu Chầu đến 24h

• 20h-20h30:Khu10,11,12,13,14 cộng đoàn Micae và Anphongso phụ trách.

• 20h30-21h: Khu 4, 5, 6 hội Anna, hội Têrêsa phụ trách.

• 21h- 21h30 : Khu 7, 8, 9 Ca đoàn Goretti phụ trách.

• 21h30 – 22h : Hội con Đức Mẹ phụ trách.

• 22h -22h30: Huynh Trưởng phụ trách.

• 22h30-23h: Khu 1,2, 3 Ca đoàn Giêrađô phụ trách.

• 23h- 24h : Các Cha, các Thầy, các Chú, các Sr, và những ai muốn tham dự (Thầy Tuân hướng dẫn).

2. Thứ sáu Tuần Thánh

• 5h30: Kinh Sáng và Kinh Sách tại nhà thờ.

• 18h: Đi đàng Thánh Gía.

• 19h: Cử hành suy tôn Thánh giá và rước lễ.

• 20h: Hôn chân Chúa.

3. Thứ bảy Tuần Thánh

• 5h30: Kinh Sáng và Kinh Sách tại nhà thờ.

• 18h30: Lễ Vọng Phục Sinh 1(dành cho thiếu nhi) .

• 20h20: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ.

• 21h 30: Lễ Vọng Phục Sinh 2.

4. Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh:

Các thánh lễ như ngày Chúa Nhật.

Những hình ảnh tại giáo xứ Thái Hà

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Thaiha/Tuanthanh2014{/besps}

Truyền thông Giáo xứ Thái Hà

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top