TIN CÁC GIÁO XỨ

Giáo xứ Thiện Mỹ cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa

Ngày 11/6/2023, Giáo xứ Thiện Mỹ long trọng tổ chức Thánh lễ và cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa. Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Đặng Anh Việt long trọng cử hành.

Đúng 18h00, Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa được diễn ra tại ngôi thánh đường Giáo xứ Thiện Mỹ. Đông đảo giáo dân của toàn Giáo xứ cùng quy tụ để thờ lạy và tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa.

Sau Thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn cung nghinh Mình và Máu Thánh Chúa.

Nguyện Chúa Giê-su là suối mạch của mọi nguồn ơn phúc ban muôn ơn lành xuống trên toàn thể Ki-tô hữu, để mọi người có thể cảm nhận được hồng ân của Chúa đang tuôn tràn trên khắp thế gian. 

BTT Gx. Thiện Mỹ

Scroll to Top