Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) cùng các thánh tử đạo Việt Nam thờ lạy Chúa Giê-su Thánh Thể

Chúa nhật, ngày 19/11/2023, Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) vui mừng chào đón quý cha, quý tu sĩ, quý khách về tham dự ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận. Ngày Chầu lượt của Giáo xứ được cử hành trong Chúa nhật kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam là cơ hội để mỗi tín hữu noi gương các chứng nhân đức tin anh hùng, tỏ bày lòng yêu mến Chúa và yêu mến đức tin đã được nhận lãnh.

Vào lúc 5h30, Cha xứ Giu-se Đào Hữu Thọ đã cùng cộng đoàn Giáo xứ dâng Thánh lễ khai mạc ngày Chầu. Sau đó, lúc 6h30, Cha xứ đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn và các giáo xứ thay phiên suy tôn Thánh Thể Chúa trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Cao điểm của ngày Chầu Thánh Thể là Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 18h00 do cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc chủ sự.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu nhấn mạnh thập giá là sự khôn ngoan kì diệu của Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã vác thập giá và mẫu gương của Chúa Giê-su đã để lại cho biết bao tín hữu noi theo bởi đằng sau thập giá ấy là sự vĩnh hằng, là phúc thiên đàng. Từ đó, Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy đón nhận những thập giá của thời đại mới và trung thành bước theo Chúa đến cùng.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam ban cho cộng đoàn Giáo xứ Thịnh Liệt biết tiếp bước và giữ vững đức tin đã được đón nhận nhờ máu các vị tử đạo anh hùng.

BTT Gx. Thịnh Liệt

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top