Giáo xứ Thịnh Liệt: Ra mắt Ban Thường vụ và Ban Mục vụ 4 giáo khu khóa 2024-2028

Theo chương trình chung của Tổng Giáo phận, thứ Bảy, ngày 04/5/2024, Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) tổ chức Thánh lễ tạ ơn ra mắt Ban Thường vụ và Ban Mục vụ 4 giáo khu, đó là: Giáo khu Thánh An-tôn Nhà xứ, Giáo khu Đức Mẹ phù hộ Định Công, Giáo khu Thánh Vinh-sơn Tân Mai và Giáo khu Đức Mẹ Fa-ti-ma Thịnh Liệt.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 19h00 do Cha xứ Giu-se Đào Hữu Thọ chủ sự, cùng với sự hiện diện của 27 hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Trong phần chia sẻ, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gio-an, Cha xứ Giu-se làm nổi bật điều răn của Chúa Giê-su, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Khi anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, thì Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Thầy sẽ gọi anh em là bạn hữu. Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em.

Từ đó, Cha xứ Giuse mời gọi 22 tân chức, trước hết hãy trở thành những người phục vụ. Phục vụ Chúa, Giáo hội và Giáo xứ, sau nữa anh chị em phải cộng tác với Thiên Chúa và cộng đoàn. Hãy biết lắng nghe để thực thi công việc với lòng nhiệt huyết nhằm xây dựng Giáo xứ ngày càng hiệp nhất và phát triển. Như thánh Au-gus-ti-nô đã nói: Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần đến sự cộng tác của con.

Với cộng đoàn, Cha xứ Giu-se căn dặn: Đây là những con người đã quảng đại hy sinh thời gian, sức khỏe, công việc, thậm chí cả của cải vật chất để phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Vì vậy, ngoài thêm lời cầu nguyện thì cộng đoàn hãy tôn trọng, yêu mến và cộng tác, để họ hoàn thành tốt công việc của mình.

Nghi thức tuyên hứa cho Ban Thường vụ và Ban Mục vụ mới được cử hành cuối Thánh lễ. Các hội viên tuyên hứa trước Thiên Chúa, Cha chủ sự và toàn thể cộng đoàn sẽ chu toàn nhiệm vụ được trao phó. Kế đó, Cha xứ đã trao bằng tri ân của Đức Tổng Giám mục Giuse cho một ông trong Ban Mục vụ tiền nhiệm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lạy Thiên Chúa, xin nhận lời cộng đoàn chúng con khẩn nguyện và đoái thương chúc phúc cho anh chị em tân chức. Xin làm cho họ trở nên những tông đồ giáo dân nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Xin ban cho họ ơn can đảm và thần trí khôn ngoan, để họ biết những việc phải làm và chu toàn cách đẹp lòng Chúa. 

BTT Gx. Thịnh Liệt

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top