Giáo xứ Thụy Phương: Đi đàng Thánh giá và Nghi thức trọng thể thứ Sáu Tuần Thánh

Chiều thứ Sáu Tuần Thánh ngày 29/3/2024, tại Giáo xứ Thụy Phương, toàn thể cộng đoàn dân Chúa đi Đàng Thánh giá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su Ki-tô và tham dự hành Nghi thức suy tôn Thánh giá do Cha Giu-se Trần Trung Phụng, OFM. chủ sự.

Đúng 17h00, cộng đoàn cùng bước theo Chúa Giê-su qua 14 chặng Đàng Thánh giá. Những bài suy niệm, những lời cầu nguyện và những bài hát tại mỗi chặng là cơ hội để mỗi người tham dự nhìn nhận lại những thiếu sót, tội lỗi và thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.

Kết thúc chặng Đàng Thánh giá là Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Sau bài chia sẻ Lời Chúa là những lời cầu nguyện long trọng dành cho toàn thể Giáo hội và thế giới. Kế đó, là nghi thức suy tôn Thánh giá, rồi cộng đoàn hiệp thông với Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô.

Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh kết thúc bằng việc cộng đoàn lần lượt lên hôn chân Chúa Giê-su.

Ước mong từng người trong cộng đoàn Giáo xứ Thụy Phương luôn biết chạy đến với Thánh giá Chúa mỗi ngày, biết hy sinh, chấp nhận chịu đóng đanh như Chúa khi xưa, để cũng được đồng hình đồng dạng với Chúa trong đau khổ và phúc vinh sau này.

BTT Gx. Thụy Phương

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top