Giáo xứ Tiêu Hạ – Tiêu Thượng: Hội thi giáo lý năm 2015

DSC_0034
DSC_0034

WTGPHN – Duy trì truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, Cha xứ An-tôn Trần Công Ý cùng toàn thể giáo dân của hai giáo xứ Tiêu Hạ và Tiêu Thượng đã hăng say học hỏi giáo lý, kinh bổn, để củng cố đời sống đức tin ngay từ đầu Mùa chay, khi mà Ban giáo lý giáo phận phát động Chương trình học hỏi Giáo lý năm 2015.

Sau Thánh lễ kính Một Đức Chúa Trời Ba Ngôi (sáng ngày 31/05/2015) ) tại giáo xứ Tiêu Thượng, Cha xứ An-tôn đã khai mạc Hội thi giáo lý cấp giáo xứ. Sau phần khai mạc của Cha xứ, các nhóm nhanh chóng về các điểm thi. Mở đầu là phần thi dành cho các nhóm từ Ban mục vụ giáo xứ và giáo lý viên, tiếp đến là phần thi của các hội đoàn, giới trẻ, thiếu nhi, giới trưởng thành, giới gia đình.

Năm nay có tới 700 người của hai giáo xứ với đủ các giới đã tham gia dự thi. Ngày thi diễn ra trong an bình, trật tự, đạo đức và đảm bảo sự công bằng hầu khích lệ trong thi cử. Trong số đó, có tới hơn 60% là Giới trẻ, Thiếu nhi (riêng số Lễ sinh dự thi là 60 em) và có 2 gia đình thuộc hai giáo xứ đạt được điểm tối đa (100/100).

Một trong hai gia đình đó là gia đình ông Hòa thuộc giáo xứ Tiêu Hạ có 7 thành viên gồm: cha mẹ, 3 em là sinh viên đại học, 2 em đang là học sinh cấp 2. Năm 2014, gia đình ông Hòa đã giành được giải nhất trong Hội thi giáo hạt Hà Nam, Giải nhì trong Hội thi giáo phận ngày 8-8 tại giáo xứ Hà Đông. Đây thật là một tấm gương sáng cho các gia đình trong việc học hỏi giáo lý để phát triển đời sống đức tin của người Ki-tô hữu.

Trong tình thương của Thiên Chúa, Hội thi giáo lý của hai giáo xứ Tiêu Hạ và Tiêu Thượng đã thành công công tốt đẹp.

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Tieuthuong/Thigiaoly2015{/besps}

Giáo xứ Tiêu Hạ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top