Giáo xứ Trại Mới: Chùm ảnh Đêm Giáng Sinh

Chương trình

20g00 : Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh

22g00 : Canh Thức

23g00: Thánh Lễ Đêm

24g00: Rước Chúa Hài Đồng

Giang_sinh_1
Giang_sinh_2
Giang_sinh_3
Giang_sinh_4
Giang_sinh_5
Giang_sinh_6
Giang_sinh_7
Giang_sinh_8
Giang_sinh_9
Giang_sinh_10
Giang_sinh_11
Giang_sinh_12
Giang_sinh_13
Giang_sinh_14
Giang_sinh_15
Giang_sinh_16
Giang_sinh_17
Giang_sinh_18
Giang_sinh_19
Giang_sinh_20

Ảnh: Giáo xứ Trại Mới

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top