Giáo xứ Từ Châu cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Vào lúc 16h00 thứ Tư, ngày 02/11/2022, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Linh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Từ Châu hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời tại Vườn Thánh của Giáo xứ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã nói đến lòng biết ơn đối với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Khởi đi từ đạo hiếu trong truyền thống văn hóa của người Việt, Cha Giuse đã đề cập đến 3 tội lớn trong đời người, đó là: bất nhân, bất nghĩa và bất hiếu. Trong đó tội bất hiếu là tội lớn hơn cả. Đạo hiếu ấy phải được thể hiện cả khi các ngài còn sống, cũng như khi các ngài đã qua đời. Hơn thế nữa đạo hiếu ấy còn được chính Thiên Chúa truyền dạy qua điều răn thứ 4 của 10 điều răn. Vì vậy, Giáo hội đã dành tháng 11 hằng năm để mời gọi mỗi kitô hữu dâng Thánh lễ và các việc lành phúc đức cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, sống trọn chữ hiếu với các bậc tiền nhân.

Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Giuse và cộng đoàn đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện cho các linh hồn.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn di chuyển đến phần mộ của những người thân thắp nén hương, đốt cây nến và dâng lời kinh cầu nguyện trong niềm tin phó thác.

BTT Gx. Từ Châu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top