Giáo xứ Tụy Hiền: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Lê Xuân Ca (Paul Carat)

Để tỏ lòng biết ơn, và khơi dậy tinh thần hiếu kính đối với các đấng bậc, vào lúc 20h00 ngày 30/11/2021, giáo xứ Tụy Hiền đã cùng nhau qui tụ đọc kinh và cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Paul Carat, mới qua đời. Ngài nguyên là chính xứ của giáo xứ Tụy Hiền trong khoảng thời gian từ (01/5/1955 – 15/8/1958).  

Cha Paul Carat có tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Phaolô Lê Xuân Ca. Do hoàn cảnh thời cuộc, ngài không thể tiếp cận với giáo xứ và con chiên bổn đạo. Nhưng chắc một điều, ngài luôn canh cánh bên lòng và tìm mọi cách lo cho đoàn chiên. Điều ấy được minh chứng trong phần dẫn nhập cuốn sách có viết: “Mặc dù tôi không còn ở Việt Nam, nhưng trái tim tôi luôn gắn chặt với đất nước này, với Giáo Hội này. Tôi luôn luôn cầu nguyện để Việt Nam sẽ là một đất nước giầu mạnh, phát triển, hòa bình trên thế giới”. (Linh mục thừa sai trẻ ở Hà Nội Việt Nam 1952-1954. Điện Biên Phủ. Kết thúc chiến tranh Đông Dương, Paris, Glyphe 2010).

Được biết, giáo xứ Tụy Hiền còn là nơi in đậm dấu chân của Đức Cha Retord Liêu, Đức Cha Gioan Maria Gendreau.

Đức Cha Phêrô An-rê Retord Liêu, M.E.P † (19/05/1803 – 22/10/1858), Đức Cha Phêrô Gioan Maria Gendreau Đông, M.E.P† (26/1/1850 – 07/02/1935). Đền Thánh Giá do Đức Cha Đông lập, đứng vững ở giữa làng Hiền Giáo (Tụy Hiền) từ năm 1895, thời Đức LEO XIII là bằng chứng.

 Xin Chúa thưởng công cho Các Đấng Bậc và ban cho cha Phaolô Lê Xuân Ca sớm được vui hưởng phúc Thiên Đàng.

Giáo xứ Tụy Hiền

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top