Giáo xứ Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi Hành Hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Thứ 5, ngày 18.8.2016, theo sự xắp xếp của Ủy Ban Năm Thánh Tổng Giáo Phận Hà Nội, giáo xứ Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi đã hành hương về Tiểu vương cung Thánh đường Sở Kiện, để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

Xem thêm hình tại đây

06h30 giáo dân của hai giáo xứ đã có mặt tại nhà thờ giáo xứ Vỉ Nhuế để làm nghi thức chúc lành và lên đường.

Vào lúc 09h00 là nghi thức rước qua Cửa Thánh. Sau đó, toàn thể cộng đoàn đã bước qua cánh cửa Năm Thánh để tiến vào Tiểu vương cung thánh đường hiệp dâng thánh lễ hành hương. Dâng lễ trong thánh lễ hôm nay là cha Antôn Ngô Văn Thông, giám quản giáo xứ Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi.

Chia sẻ trong bài tin mừng, cha Antôn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa qua dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha mời gọi mỗi người hãy thực hành như người Samari đã làm, phải có thái độ của người Samari nhân lành để chứng minh về đức tin của mình, bởi vì lòng thương xót chính là nền tảng đức tin của người Kitô hữu. “Hãy đi và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10, 37)

Cuối Thánh lễ cha Antôn cùng cộng đoàn đã đọc kinh để lãnh nhận ơn toàn xá theo nghi thức phụng vụ Năm thánh. Sau khi đọc kinh Năm Thánh, cộng đoàn đã lãnh nhận phép lành toàn xá trong ngày hành hương Năm Thánh.

Giáo xứ Vỉ Nhuế

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top