Giáo xứ Vĩnh Trị: chùm ảnh lễ viếng linh mục Gioan Nguyễn Văn Phủ

1

WTGPHN – Vào lúc 10g00 sáng thứ Bẩy, ngày 19 tháng 4 năm 2014, lễ viếng Cha Gioan Nguyễn Văn Phủ được bắt đầu. Dưới đây là một số hình ảnh lễ viếng:

1

Quý Cha đại diện Tòa Tổng Giám Mục, cùng quý Cha trong giáo hạt Nam định kính viếng Cha Gioan

2

Cha Phê-rô Nguyễn Đức Toản kính viếng Cha Gioan

3

Cha Phanxico Vũ Quang Hùng kính viếng Cha Gioan

4

Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê Giáo phận Phát Diệm kính viếng Cha Gioan

5

Hội đồng Giáo xứ Vĩnh Trị kính viếng Cha Gioan

6

Các sơ dòng mến Thánh Giá Hà Nội kính viếng Cha Gioan

7

Thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Trị kính viếng Cha Gioan

Giáo xứ Vĩnh Trị

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top