Giáo xứ Vĩnh Trị: Thánh lễ trọng thể mừng hai đấng hiển thánh quê hương

7

WTGPHN – Đại lễ mừng kỷ niệm 175 năm hai thánh tử đạo quê hương là sự kiện trọng đại đối với giáo xứ Vĩnh Trị, khi Giáo hội Công Giáo Việt Nam đang cử hành Năm Đức tin 2013 và mừng kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong 117 Hiển thánh Tử đạo Việt Nam.

– 9h45 đoàn đồng tế rước hài cốt hai thánh từ nhà xứ ra nhà thờ.

– 10h00 thánh lễ trọng thể mừng kính các ngài do Đức cha Giu-se Nguyễn Văn Yến chủ sự, cùng với 15 quý cha trong và ngoài giáo phận và đông đảo giáo dân miền Vĩnh Trị, giáo họ Chi Long – nguyên quán thánh An-tôn Nguyễn Đích.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa của thánh lễ, Đức cha Giu-se nhấn mạnh về ơn đức tin Chúa ban xuống mảnh đất quê hương được thể hiện đặc biệt qua những người con ưu tú của giáo xứ Vĩnh Trị là thánh An-tôn Nguyễn Đích và thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ. Đức cha trích lời của Đức cha Đông (Giám mục Giáo phận Tây Đàng Ngoài) để nói về tấm gương đức tin và đời sống nhân cách sáng ngời của các thánh tử đạo quê hương; hai thánh được đặt làm quan thầy, bầu cử phù hộ dân làng Vĩnh Trị. Các ngài được gọi là thánh tổ của làng và ngày 12 tháng 8 hàng năm được gọi là ngày giỗ tổ. Đức cha Giu-se cũng mời gọi các gia đình trong giáo xứ chăm lo giáo dục đức tin và đức hạnh cho thế hệ trẻ.

Cuối thánh lễ, ông chánh trương nói lên tâm tình mừng vui trong ngày đại lễ mừng hai thánh bản hương và cám ơn Đức cha Giu-se, cha chính xứ Gio-an, quý cha bản hương, quý cha đồng tế và cộng đoàn đã tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ. Khép lại là nghi thức dâng hương trước hài cốt hai thánh.

Thánh lễ mừng hai thánh tử đạo quê hương đã ghi khắc một dấu ấn đẹp nơi con cháu các đấng về chứng nhân đức tin anh dũng, và nhắc nhớ thế hệ sau tiếp nối noi gương các ngài: sống tình con thảo với Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Ki-tô và biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày mừng lễ và tôn vinh hai thánh:

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Giáo xứ Vĩnh Trị

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top