Giáo xứ Xuân Bảng chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Chúa Nhật VII Thường niên, ngày 23/02/2020 vừa qua, giáo xứ Xuân Bảng hân hoan chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Tuần trước ngày Chầu lượt, Giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo từ việc chuẩn bị tâm hồn đến trang hoàng khuôn viên Nhà thờ. Tất cả tạo nên một không khí trang trọng giúp kéo lòng người vào bầu khí linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt, trong tam nhật áp ngày chầu, đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ đã hiện diện trong giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày.

Cộng đoàn giáo xứ Xuân Bảng vui mừng được chào đón quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách xa gần về hiệp thông và chung chia niềm vui cùng Giáo xứ trong ngày Chầu Thánh Thể.

Chương trình ngày Chầu lượt được bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 7h00. Các hội đoàn trong Giáo xứ đã quy tụ đông đảo về ngôi Thánh đường Giáo xứ để cùng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời ca chúc tụng, tôn vinh và thờ lạy. Sau đó, các xứ, họ luân phiên nhau hiệp thông trong giờ chầu Mình Thánh cách trang nghiêm và sốt sắng.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do Cha Giuse Nguyễn Văn Hy chủ tế vào lúc 10h30. Sau Thánh lễ, các hội đoàn trong Giáo xứ lại tiếp tục luân phiên nhau chầu Thánh thể.

Ngày chầu của Giáo xứ được khép lại với nghi thức kiệu Thánh Thể vào lúc 16h00 và Thánh lễ tạ ơn do ca đoàn Giáo xứ Tân Hội đảm nhiệm. Cộng đoàn sốt sáng tham dự trong tâm tình tạ ơn vì muôn vàn phúc lành Chúa đã thương ban cho Giáo xứ trong ngày chầu Thánh Thể hồng phúc hôm nay.

Tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo xứ những ngày chầu thật sốt sắng, được tràn đầy nguồn ân sủng và bình an nơi Bí tích Thánh Thể. Đó là nguồn động viên và khích lệ cho mỗi người trong Giáo xứ, biết cố gắng sống Đức tin tốt hơn, vững vàng cậy trông vào tình thương của Chúa.

17481 chau luot 10

Rước đoàn đồng tế

17481 chau luot 10

Thánh lễ đồng tế do Cha Giuse Nguyễn Văn Hy, quản hạt Nam Định chủ sự vào lúc 10h30

17481 chau luot 10

Phêrô Nguyễn Văn Lanh công bố Lời Chúa

17481 chau luot 10

Bàn tiệc Thánh Thể

17481 chau luot 10

Ca đoàn sốt sáng phục vụ Thánh lễ

17481 chau luot 10

Sau Thánh lễ, các hội đoàn trong Giáo xứ lại tiếp tục luân phiên nhau chầu Thánh thể

17481 chau luot 10

Cha giám quản Antôn cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể vào lúc 16h00

17481 chau luot 10
17481 chau luot 10

BTT Gx. Xuân Bảng

Scroll to Top