Giáo xứ Xuân Bảng: Hình ảnh đón cha xứ mới Giuse Nguyễn Khắc Quế

14

WTGPHN – Vào lúc 9g00 ngày 3 tháng 1, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế đã đặt chân tới giáo xứ Xuân Bảng, bắt đầu thi hành chức vụ chính xứ giáo xứ Xuân Bảng, kiêm nhiệm Trại Mới, Đồng Đội, Phú Thứ và Lập Thành. Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra lọng trọng và sốt sắng tại nhà thờ của giáo xứ với sự tham dự của các linh mục và đông đảo giáo dân trong giáo miền.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Giáo xứ Xuân Bảng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top