Giáo xứ Yên Kiện: Hồng ân rước lễ lần đầu của 85 em thiếu nhi

Sau thời gian miệt mài học hỏi Lời Chúa và Giáo lý, lần đầu tiên 85 em thiếu nhi Giáo xứ Yên Kiện được rước Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su. Thánh lễ do Cha xứ Vi-xen-tê Phạm Văn Thắng chủ sự vào Chúa nhật, ngày 23/6/2024

Đây là một ngày hồng ân của toàn Giáo xứ khi Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể lần đầu cho các em thiếu nhi được cử hành tại cả Giáo xứ và Giáo họ. Trong đó, Thánh lễ tại Giáo xứ Yên Kiện được cử hành vào lúc 8h00 cho 53 em thiếu nhi và Giáo họ Thanh Nê vào lúc 17h00 cho 32 em.

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy Phó tế, quý thầy xứ, quý Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý phụ huynh, các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 4, 35-40), Cha xứ Vi-xen-tê cắt nghĩa cho quý cộng đoàn và đặc biệt có lời nhắn nhủ đến các em thiếu nhi ngày hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể: khi đối diện với sự dữ xảy ra trong cuộc sống, hãy luôn tin tưởng vào tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa. Giống như Gióp, khi Sa-tan tấn công ông tứ bề, lợi dụng cả bạn bè đến để khích bác, chê bai vì đã dại dột tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng phản ứng của ông Gióp là vâng phục, sấp mình xuống đất, sụp lạy Chúa. Chúa đã thử thách ông Gióp, nhưng ông vẫn một lòng trung tín.

Bên cạnh đó, Cha xứ cũng nhắn nhủ đến quý bậc phụ huynh rằng: việc củng cố đức tin và đưa con em mình đến gần Chúa là một điều cần thiết, vì hiện tại các em còn được trong vòng tay che chở của gia đình, sự bao bọc của mọi người nhưng nếu có đức tin vững vàng, dẫu sau này có sóng gió trắc trở đến mấy, các em vẫn sẽ một lòng trông cậy và trung tín với Chúa.

Trong phần hiệp lễ, các em cùng bố mẹ nghiêm trang và sốt sắng tiến lên rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Ma-ri-a, Thánh cả Giu-se cùng chư thánh ban cho các em được thêm vững mạnh trong đức tin, xứng đáng làm con cái Chúa và biết làm chứng cho Chúa qua những công việc nhỏ bé hằng ngày.

BTT Gx. Yên Kiện

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang