Hân hoan ngày mừng lễ thánh Giu-se quan thầy tại Giáo xứ Lại Xá

Giáo xứ Lại Xá hân hoan mừng kính lễ thánh Giu-se quan thày Giáo xứ vào thứ Bảy ngày 18/3/2023.

Trong tâm tình yêu mến và tôn kính thánh quan thầy, trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn cùng sốt sắng cung nghinh thánh Giu-se xung quanh khuôn viên Giáo xứ.

Trọng tâm và cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ đồng tế do Cha xứ Phê-rô Lại Quang Trung chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có Cha phó Giu-se Phạm Quang Đăng và Cha Giu-se Trần Đức Hội. Mở đầu bài giảng lễ, Cha Giu-se Hội đã chúc mừng hội ông thánh Giu-se và các ông, các anh đã nhận thánh Giu-se làm quan thầy. Đặc biệt, Cha đặc biệt nhấn mạnh hơn về các nhân đức tốt lành của thánh Giu-se và mời gọi mọi người luôn noi gương, bắt chước đời sống của Cha thánh trong đời sống đức tin.

Kết thúc Thánh lễ, quý cha cùng dâng lời nguyện xin thánh Giu-se cầu thay nguyện giúp cho Giáo xứ luôn vững một niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Giáo xứ Lại Xá

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top