Hình ảnh – Cung nghinh Thánh Thể Chúa tại Giáo xứ Thượng Thụy

Chúa Nhật ngày 3/6/2018 lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, tại giáo xứ Thượng Thụy cha chính xứ Phê-rô Nguyễn Đức Toản cùng cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cung nghinh Thánh Thể Chúa trong tâm tình sốt sáng và tôn kính.

13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 5
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15
13140 thuong thuy 15

BTT Gx Thượng Thụy

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top