Hình ảnh: Đồng tiến dâng hoa TGP Hà Nội năm 2023

Chiều 31/5/2023, Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội đã tổ chức chương trình dâng hoa đồng tiến tại Vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội Sở Kiện. Hơn 540 đội hoa với hơn 12.000 con hoa đã cùng quy tụ trong buổi đồng dâng đặc biệt này.

Hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo hạt Phủ Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top