Hình ảnh: Giáo họ Nội Thôn chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận

Chúa nhật V Phục sinh, ngày 7/5/2023, Giáo họ Nội Thôn thuộc Giáo xứ Cẩm Cơ tổ chức ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận.

Ảnh: Tiến Cường
BTT Gx. Cẩm Cơ

Scroll to Top