Hình ảnh – Giáo xứ Bái Xuyên bế mạc tháng hoa năm 2019

Chiều thứ Năm ngày 30/5/2019, Đại lễ Chúa Lên Trời, giáo xứ Bái Xuyên đã tổ chức bế mạc Tháng Hoa với cuộc rước long trong quanh giáo xứ và đồng tiến hoa dâng Mẹ tại quảng trường nhà thờ.

15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15
15709 bai xuyen 15

Giáo xứ Bái Xuyên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top