Hình ảnh: Giáo xứ Nghĩa Ải đón tượng Mẹ thánh du

Hòa cùng niềm vui chung của Tổng Giáo phận Hà Nội nhân dịp đón Đức Mẹ Fatima thánh du, thứ Tư ngày 22/5/2019 Giáo xứ Nghĩa Ải vinh dự được đón rước Đức Mẹ Fatima về với quê hương, đây quả là một diễm phúc đối với giáo xứ Nghĩa ẢI khi là 1 trong 6 giáo xứ thuộc giáo hạt Thanh Oai được cung nghinh Đức Mẹ về với quê hương giáo xứ.

15673 me fatima 20Đón Mẹ Fatima thánh du từ giáo xứ Bút Đông15673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 2015673 me fatima 20

BTT Gx. Nghĩa Ải

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top