Hình ảnh: Giáo xứ Trại Mới chầu Mình Thánh Chúa 2019

Chúa Nhật II mùa Vọng, ngày 08/12/2019, Giáo xứ Trại Mới thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Vinh dự cho Giáo xứ trong ngày Chầu lượt năm nay khi có sự hiện hiện của Đức Cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh, ngài đã chủ sự Thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo xứ. 

17003 chau luot 11
17003 chau luot 2
17003 chau luot 11
17003 chau luot 11
17003 chau luot 11
17003 chau luot
17003 chau luot 11
17003 chau luot 11
17003 chau luot 11
17003 chau luot 12
17003 chau luot 11

Giáo xứ Trại Mới

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top