Hình ảnh – Giáo xứ Xuân Bảng đón Tượng Đức Mẹ Fatima thánh du

Đầu giờ chiều ngày 18/5/2019, giáo xứ Xuân Bảng đã rước tượng Đức Mẹ Fatima thánh du từ giáo xứ Nam Định. Cộng đoàn giáo xứ Xuân Bảng cùng các giáo xứ Đồng Đội, Phú Thứ, Đại Lại, Trình Xuyên, Đào Duyên, Lập Thành, Thiện Mỹ đã hân hoan tề tựu bên Mẹ. Các hội đoàn trong Giáo xứ đã thay phiên nhau ở bên Mẹ suốt đêm để cùng Mẹ suy niệm các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giê-su qua chuỗi Mân Côi.

15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1

15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 1
15647 xuan bang 11

Giáo xứ Xuân Bảng

Scroll to Top