Hình ảnh: Giới thiệu ơn gọi tại giáo hạt Lý Nhân

Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, Chúa nhật IV Phục sinh ngày 08/5/2022, giáo hạt Lý Nhân đã tổ chức ngày giới thiệu ơn gọi đời sống thánh hiến tại giáo xứ Trung Kỳ.

BTT Giáo hạt Lý Nhân

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top