Hình ảnh: Giới thiệu ơn gọi tại giáo hạt Lý Nhân

Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, Chúa nhật IV Phục sinh ngày 08/5/2022, giáo hạt Lý Nhân đã tổ chức ngày giới thiệu ơn gọi đời sống thánh hiến tại giáo xứ Trung Kỳ.

BTT Giáo hạt Lý Nhân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top