Hình ảnh – Khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Hà Đông

Thứ Tư, ngày 05/8/2020, giáo xứ Hà Đông hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về cắt băng khánh thành nhà mục vụ và chủ sự Thánh lễ tạ ơn lúc 19h30. Cùng hiệp dâng với ngài trong Thánh lễ, có Cha Tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, quý Cha trong giáo hạt Chính tòa, quý Thầy, quý Sơ cùng đông đảo con dân trong giáo xứ Hà Đông.

18303 khanh thanh nmv 21
18303 khanh thanh nmv 2

Đức TGM Giuse chủ sự Nghi thức cắt băng khánh thành nhà mục vụ giáo xứ

18303 khanh thanh nmv 3
18303 khanh thanh nmv 17

Đức TGM Giuse rảy nước phép trên ngôi nhà mới

18303 khanh thanh nmv 18
18303 khanh thanh nmv 4

Rước đoàn đồng tế

18303 khanh thanh nmv 1
18303 khanh thanh nmv 5

Đức TGM Giuse chủ sự Thánh lễ tạ ơn
18303 khanh thanh nmv 618303 khanh thanh nmv 718303 khanh thanh nmv 818303 khanh thanh nmv 918303 khanh thanh nmv 1018303 khanh thanh nmv 11

Đại diện cộng đoàn tiến dâng lễ vật
18303 khanh thanh nmv 12

18303 khanh thanh nmv 15
18303 khanh thanh nmv 14

18303 khanh thanh nmv 1318303 khanh thanh nmv 16BTT miền Lưu Xá

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top